Styr om till Havs- och vattenmyndighetens informationssida för geodata- och karttjänster: https://www.havochvatten.se/geodata.html.